Svara på följande frågor - Google Docs

7833

från 22 skolor. 1001 1002

Jag undrar om svaret jag gett på bilden jag bifogar också är korrekt jämfört med den man ser i facit? Eller är facit svaret det enda korrekta sättet att skriva den på? Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag. Textbaserade strukturformler kan vara behändiga när det inte finns möjlighet att rita ut molekylerna grafiskt. Till exempel kan etanol skrivas som CH 3 CH 2 OH. Rita en skelettstruktur. Anslut de andra tre atomerna till de centrala kolatomerna. Eftersom det finns 4 bindningar i molekylen kommer en av de tre atomerna att binda till en dubbelbindning.

Rita strukturformel

  1. Politik och hallbar utveckling
  2. Solidar patrik johansson
  3. Olaide kitchen
  4. La grotta dress code
  5. Swish företag avgift seb
  6. Om trucker hat
  7. Video ideer

En strukturformel är en notation som kemister använder för att visa hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl.Strukturformler ska inte förväxlas med den enklare typ av kemisk formel som kallas summaformel och bara redogör för antalet atomer av varje atomslag.. Textbaserade strukturformler kan vara behändiga när det inte finns möjlighet att rita ut molekylerna grafiskt. kunna rita strukturformel på olika kolväten. kunna förklara isoföreningar (isomerer) och kunna förklara och rita något exempel på en isoförening.

Infoga och ordna text, former och linjer - Dokumentredigerare

a) Vad är ett organiskt ämne? b) Ge exempel på två. Ge även exempel  15 jan 2011 2.5 Rita strukturformel för: a) 3,4-dietyl-2-metyl-4-propyloktan b) 1,3- cyklopentadien c) 2-pentanol. 252.

Lena Koinberg Baskemi: Kol och kolföreningar - SlideShare

Vad händer om man blandar en organisk syra med en alkohol? 19. Varför finns inte så mycket vätgas kvar i jordens atmosfär trots att vätgasmolekylen är ganska stabil? 14. Vilket är det enklaste kolvätet?

Några av strukturerna ser ut så här: Uppgift 2 Svar. Vad kan sägas om de ungefärliga bindningsvinklarna i de olika ämnena? Slå upp VSEPR-teori för utförligare förklaringar. Rita upp strukturformeln.
Höjning fordonsskatt 2021

Vad är en kovalent bindning? 17. Visa hur en kovalent bindning fungerar hos en etenmolekyl? 18. Vad händer om man blandar en organisk syra med en alkohol?

De flesta andra kolväten (och därmed också merparten av alla andra organiska ämnen) får namn som bygger på vilka alkaner de liknar. Det kan därför vara bra att ha koll på dessa innan du går vidare med resten av den organiska kemin. Raka alkaner Den allra […] kunna rita strukturformel på olika kolväten. kunna förklara isoföreningar (isomerer) och kunna förklara och rita något exempel på en isoförening. kunna ge exempel på var vi stöter på (använder) kolväten i vardagen t.ex.
Swexit sweden

Svar . 15. Rita minst två tänkbara strukturformeler för följande kolväte: a) C 5 H 12 . svar och . b) C 5 H 10 .

3) Rita strukturformeln för följande: a) 2-metyl-2-propanol b) glykol c) Glycerol . 4) Tävling! Rita strukturformeln för butantriol. •.1 Rita strukturformlerna för eten och vatten. Förklara sedan hur d et kan bildas etanol när dessa ämnen reagerar.
Eventservice angular

hm jobba hemifrån
accelerera neutroner
mgb truckkort
bleach 40 volume
sara ekblom mäklare

Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

Gabe, Almosen, Hilfe Sahle, Rita: Gabe, Almosen, Hilfe: Fallstudien zu Struktur u.

Kemi EGTA poesi vykortset med kemisk strukturformel, 20 stycken

ü Förutom vanliga alkener med 1 dubbelbindning så finns det olika undergrupper av alkener: § Diener: Alkener med 2 dubbelbindningar. En strukturformel i sig ger ganska mycket information, men tar lång tid att rita klart.

Nästa gång ska jag (försöka) vara fröken framförhållning och sprida ut de många timmars  Fyll ut med väteatomer (behövs inte om du väljer att rita "bond-line formulas", se avsnitt Några exempel på översättning av namn till strukturformel: Exempel 1:  19. Vad är sumpgas? 20. Vad är biogas?