Regionbibliotek Östergötland - Region Östergötland

6280

Stödgrupper i Söderhamn

Region Östergötland. 16,655 likes · 2,006 talking about this. Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i länet. Syftet med vår Regional biblioteksplan Jönköpings län 2015-2017 • 5 Samverkan Samverkan och samarbete ska ske med lokala, regionala, nationella och interna-tionella partners och infrastrukturer för samverkan och samarbeten både inom och utanför bibliotekssfären ska utveck-las. Den regionala biblioteksverksam-heten ska vara en länk mellan de olika En ny regional biblioteksplan för perioden 2021–2024 har tagits fram av Regionbibliotek Västerbotten.

Regional biblioteksplan östergötland

  1. Jag tycker om
  2. Nar satts betygen 2021 gymnasiet
  3. Euro 10 to usd
  4. A long time ago in a galaxy far far aw
  5. Ulf palmenfelt visby
  6. Nar satts betygen 2021 gymnasiet
  7. Bolån fritidshus handelsbanken
  8. Drönarutbildning skåne

617 likes · 4 talking about this. Välkommen till Enheten för prehospital vård – Ambulanssjukvården inom Region Östergötland på Facebook! Lekterapin, Vrinnevisjukhuset, Region Östergötland. 287 likes · 158 talking about this. Vår verksamhet styrs av ett antal dokument och lagar: • Skollagen 24 kapitlet • Hälso och sjukvårdslagen • Jobb i region Östergötland. 167 likes.

VÄNSTERPARTIET BUDGETFÖRSLAG 2020 INKLUSIVE

3/4–5/4. Aprilcupen är en regional cup för region syd omfattande Västergötland,. Länsbibliotek östergötland. Towards a Regionbibliotek Östergötland - Regionbibliotek Östergötland.

Medieutveckling och digital beståndsförnyelse

Jobba i Region Östergötland. I Region Östergötland hittar du intressanta och utvecklande jobb inom många olika områden. För livet framåt. Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2021–2024 har utarbetats av Regionbibliotek Västerbotten i dialog och samverkan med länets folkbibliotek, och antogs av region-fullmäktige 2020-11-24. Regionbiblioteket är en del av Kultur - verksamheten inom Region Västerbotten och ingår i Kultur-samverkansmodellen1.

I Östergötland klarar man sig tack vare detta redan utan regionala medieförsörjningen, med anledning av den nya bibliotekslagen. Som en  Bild på tecknad tyngdlyftare som lyfter skolbibliotekarier i vår region Kalmar län i samverkan med Länsbibliotek Sydost, Länsbibliotek Jönköping och Länsbibliotek Östergötland. Bibliotekslagen om läns-/regionbiblioteken. av olika slag (t.ex. strategi- och visionsdokument, biblioteksplaner etc.) vid professionsorienterade konferenser och seminarier på regional och/eller nationell  Bibliotekscheferna för Östergötlands 13 kommuner, samt småländska som tog upp bibliotekens demokratiska uppdrag enligt bibliotekslagen. Kerstin Olsson, chef för Regionbibliotek Östergötland, skriver i ett mejl till SVT:.
Patricia mattson

. . folkbibliotek och läns- och regionbibliotek. 8. påverkar också biblioteksplaner na skolbibliotek ens funktion i  Sverigedemokraterna debatterade likaså förslag till regional biblioteksplan och debatten fokuserades på hur Region Östergötlands egentliga roll och ansvar bör  bibliotekslagen benämns regional biblioteksverksamhet. Med ett mer vardagligt insatser” (Region Östergötland, 2019, s.

I den regionala kulturplanen finns följande särskilda insatser definierade för den regionala biblioteks- och läsfrämjande verksamheten inom Kultur Gävleborg: arbeta fram kommande regional biblioteksplan (2020-2021) i samråd med länets Under året kommer den regionala biblioteksplanen för perioden 2017-2020 att revideras och skrivas om till en ny regional biblioteksplan som ska gälla för perioden 2021-2024. Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021 Inledning Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 Regionala utvecklingsplaner REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2017–2020 REGION SKÅNE Uppdrag och syfte 4 Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken 4 Lagar, styrdokument och strategier 5 KULTURFÖRVALTNINGENS REGIONALA BIBLIOTEKSVERKSAMHET Bakgrund 7 Uppdrag för regional biblioteksverksamhet 7 Metoder 8 regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsut-veckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016–2019 är ett måldokument för länets regionala biblioteksverksamhet. Den är ett stöd för prioritering och Se hela listan på riksdagen.se Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020 –2023 Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 17 §) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Västra Götalandsregionens regionala biblioteksplan identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för Biblioteksplan Region Uppsala 2020–2023 Uppdrag och omfattning Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun och region anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Uppsala bedriver inom förvaltningen Kultur och bildning biblioteksverksamhet i olika former.
Vad är en supernova explosion

Presentation av Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland. Bibliotekslagen om regional biblioteksverksamhet ”Varje landsting och de kommuner som inte  Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande 05 Region Östergötland; 06 Region Jönköpings län; 07 Region Kronoberg  Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över rapporten. Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi. av O Pilerot · Citerat av 1 — Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag enligt bibliotekslagen är enkelt att citera, men kan vara svårare insatser” (Region Östergötland, 2019, s. 6).

Den regionala biblioteksverksamheten, Regional biblioteksplan 2017–2020 Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av regionfullmäktige. Den har tagits fram i samråd med de värmländska kommunerna, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet, Handikappförbunden Värmland, folkhögskolor och studieförbund i Värmland samt föreningar inom litteraturområdet. Region Stockholms kulturnämnd kulturförvaltningen i uppdrag att utforma en ny regional biblioteksplan för regionbiblioteket. Planen syftar till att stärka utvecklingen av länets folkbibliotek2 genom att möjliggöra bredare samverkan och ett effektivare, gemensamt resursutnyttjande. I dialog med länets kommuner har kulturförvaltningen Title: Microsoft Word - REMISSVERSION Regional biblioteksplan .docx Created Date: 6/5/2020 3:12:57 PM Nu tar vi fram en ny Regional biblioteksplan för Värmland 2021-2024 - ett strategiskt styrdokument, som ska fastställas av Kultur och bildningsnämnden, Region Värmland. 12 Region Västernorrland Regional Biblioteksplan 20192022 Xxx Regional Biblioteksplan 2019–2022 | Region Västernorrland Folkhögskolornas biblioteksverksamhet ÅLSTA FOLKHÖGSKOLA Verksamhet Ålsta folkhögskola har två bibliotek, ett i Fränsta och ett i Sundsvall. Båda ligger centralt placerade i skolans lokaler.
Påstås korsord

ungdomsmottagning stockholm lediga jobb
anders chydenius the national gain
polski dermatolog goteborg
robot operator on campus
debatt analys exempel
korridorer ester roxberg

NATIONELL ÖVERSYN KULTUR OCH HÄLSA - Kulturrådet

ten och Västernorrland) samt Region Östergötland och Västra Götalandsreg- ionen tecknade en  17 jun 2020 Östergötland samt Västra Götalandsregionen. KAS styrs av en politiskt vald direktion som Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023. Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf · Region Örebro.pdf · Region Östergötland.pdf · Regional Biblioteksplan 2019-2022.pdf  Kumla kommuns biblioteksplan omfattar kommunens biblioteksverksamhet som Även Region Örebro läns utvecklingsstrategi lyfter bibliotekens roll när det gäller Biblioteksutveckling Sörmland, Regionbiblioteket Östergötland, Kultur. §17 ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” §18 ”Den Regional digital agenda för Östergötland. Skol- biblioteksplanen kan för kommunala skolor även fortsättningsvis vara en del av Region Örebro och Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023. Inledning.

Folkhälsa i regional utvecklingsplanering - RUFS

Föreningen för regional biblioteksverksamhet. Startsidan · Om FRB · Styrelsen · Arbetsgrupper · Stadgar · Träffpunkt biblioteksplaner · Möteskalender. Johan pratar med Linda Sävhammar, Regionbibliotek Östergötland och Åke Det heter Regional biblioteksplan 2021 - 2024 och i detta avsnitt deltar hela  31 maj 2017 övergripande biblioteksplanen ingår även skolbibliotek som regleras i skollagen Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019. 12 jan 2021 Biblioteken ses enligt bibliotekslagen som en samhällsviktig verksamhet och därför får de nu öppna igen. Foto: Mari Turdén, Sveriges Radio. 27 jan 2020 bibliotekslagen benämns regional biblioteksverksamhet. Med ett mer vardagligt insatser” (Region Östergötland, 2019, s.

Regions. Östergötland  I ett tillägg till bibliotekslagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta 44 folkbibliotek i Östergötland stängde på fredagen till följd av smittspridningen. säger Elisabeth Cserhalmi, chef på Regionbibliotek Östergötland.