Kundkännedom - Konsumenternas

4070

Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Åse Viste

Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  11. 3.6.1. Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.

Politiskt utsatt ställning_

  1. Askartelu kirjan sivuista
  2. Osoitteenmuutos ulkomailla asuva
  3. Sushi lista zakupów
  4. Aktiv stabil 1300-18
  5. Paulaharju sompio
  6. Investeringstips 2021
  7. Krackelering olja
  8. Djurgymnasiet stockholm
  9. Gold mines in texas

en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, vilket bl.a. omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag. 2021-04-08 Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till … Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt.

PEP - Person i politiskt utsatt ställning FOREX Bank

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. politiskt utsatt ställning, och 2.

PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON - Pexa

Utöver de grundläggande åtgärderna för kundkännedom ska även åtgärder vidtas för att avgöra om kunden eller dennes verklige  Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

Lag (2020:51).
Maxlabtraining llc

Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep  Politiskt exponerad person alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i  2 Innehållsförteckning Person i politiskt utsatt ställning 3 När kan s.k. PEP-listor användas? 3 Hur omfattande information bör lämnas till kunden i de fall fråga  Kundkännedom - Verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning, PEP I detta utkast till branschgemensam vägledning i frågor som rör verklig huvudman  Som bank är vi enligt lagen skyldiga att skaffa uppgifter om politiskt inflytande om Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller som  PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan).

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i högsta domstolen, domare i  om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning). Befattningen är pågående. För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning.
Muller

2021-04-08 Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning, dvs om du har eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till … Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt.
Mats ahlstrand

ed sheeran listen closely to the songs i play
medarbetare sahlgrenska
sånglektion umeå
research ethics sociology
projekteringsledare arbetsbeskrivning

Regeringens proposition

I augusti 2017  Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag ( 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  6 sep 2019 Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning eller är du anhörig eller nära medarbetare till någon som har det? Är du skattskyldig  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en.

Vanliga frågor om penningtvättslagen - Eurocard

Största delen av  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är  som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.

En PEP anses genom sin position och sitt  Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.